Nå som vi er en del av Actic-kjeden skal også vårt innhold på web over på Actic.no. Her finner du mye av den samme informasjonen du kjenner fra askertreningssenter.no: