Ønsker du å jobbe hos oss?

Våren 2019 søker vi:

Send CV & søknad til jobb@askertreningssenter.no, husk å merke hvilken stilling du søker på