fbpx

Ansvarserklæringen

 • Jeg er innforstått med at trening og aktivitet på Asker treningssenter innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar.
 • Jeg er pliktig til å følge Sikkerhet og trivselsregler for senteret og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
 • Jeg er innforstått med at mitt medlemskap og adgangskort er personlig og at dette ikke benyttes til å låse inn andre, ved brudd på dette vil kortet og tilgangen fradras, samt vil alt av skader ligge på eget ansvar.
 • Jeg er pliktig til å varsle personalet dersom jeg oppdager feil og mangler på anlegget eller ser at andres atferd kan utgjøre en risiko.
 • Asker treningssenter frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under trening eller annen aktivitet på senteret.
 • Det ikke er lov å drive med lønnet instruksjon/grupper i anlegget uten tillatelse fra Asker treningssenter/ Fredensborg Trening AS
  .

Voksne 18 år (Aldersgrensen for trening og bruk på senteret):

 • Jeg er inneforstått med at jeg må være over 18år for å kjøpe medlemskap, samt benytte senterets treningsfasiliteter.
 • Ved misbruk eller innslipp av personer under 18år vil tilgangen og medlemskapet fradras.

Barn og ungdom under 18 år (må alltid være under oppsyn av voksen, maks to barn per voksen):

 • Jeg er innforstått med at barn under 18 år kan oppholde seg på Shake’it kafé og smoothiebar og må være under oppsyn av en voksen hele tiden og denne har fullt ansvar for sikkerheten til barnet.
 • Mitt barn er pliktig til å følge Sikkerhet og trivselsregler for kafén og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.

Asker treningssenter

Kontakt

Sosiale medier

Nyhetsbrev

Start treningen i dag for kun 199kr/ ut året!

Få 70% av på medlemskap