Lær å tolke faresignaler, kjenne egne begrensninger og agere der det trengs. Fireukers kurs i selvforsvar starter i februar.

SELVFORSVARSKURS

– 90 % av selvforsvaret er å komme seg unna.

Å kunne lese når en situasjon er i ferd med å bli farlig er det aller viktigste, mener Jon Espen Iversen.

Jon Espen har jobbet i kriminalomsorgen i åtte år, 17 år ved sentralarresten i Oslo politidistrikt og nærkampinstruktør – for å nevne noe. Våren 2018 holder han selvforsvarskurs hos ats i Asker.

Kurset har fire tilfeller i ukene 8-11 med oppstart 22. februar. Kurset varer fra kl 20-21.30 fire påfølgende torsdager.

Bare DU vet hvor redd du er i en gitt situasjon. Nå kan du lære å vurdere rasjonaliteten i egen situasjon og hvordan du eventuelt bør agere.

– Kurset bygger videre fra uke til uke, og deltakerne kan vente seg økt selvtillit, lære å kjenne egne begrensninger og muligheter i pressede situasjoner, innsikt i å tolke faresignaler og det å velge kampen. Jeg kommer også til å fokusere på awareness – det beste selvforsvaret er jo å ikke havne i en situasjon som krever at du må agere, sier Jon Espen.

Han er utdannet fengselsbetjent ved kriminalomsorgens utdanningssenter og i arrestasjonsteknikk ved Politihøgskolen, og han har blant annet jobbet med sikkerhet på psykisk avdeling, i forsvaret, omsorgsboliger for rus, ved sentralarresten i Oslo og Ila og senest ved Politiets utlendingsenhet. Som hovedansvarlig for arrestasjonsteknikk i elleve år er det ingen tvil om at Jon Espen vet hva han driver med.

– Jeg har opplevd mange krevende situasjoner gjennom mange år og har lært å åndtere vanskelige situasjoner både fysisk og mentalt, forteller han.

Scanne faresituasjoner

Den halvannen timen han har fått til rådighet hos ats onsdag skal han bruke på å oppfordre til ideer, tanker og bevisstgjøring rundt det å utøve selvforsvar og nødverge.

– Det er en fordel å være bevisst enkelte faktorer som kan trigge situasjoner. Jeg vil snakke litt om hvordan man kan scanne en potensiell faresituasjon, lik som når man scanner veibanene før man kjører inn i en rundkjøring, forteller Jon Espen.

I tillegg vil han gå gjennom hvordan man bør handle når situasjonen krever det. Frigjøringsteknikker og andre håndfaste teknikker egner seg både for å bedre selvtilliten hos både kvinner og menn.

– Vi skal ha det moro mens vi lærer hvordan vi kan føle oss tryggere. Vi skal lære teknikk, ha teori og le av oss selv – det blir ingen machoisering, lover Jon Espen, som liker å følge KISS-prinsippet når han holder introduksjonskurs til selvforsvar: Keep it simple, stupid.

– Senke skuldrene, mestre, le og lære, oppsummerer han.

Fight eller flight?

Den erfarne instruktøren bruker beslutningsprinsippet i «OODA loop», som tar for deg prosessen hvor man går fra observasjon til enten kjempe eller flykte (fight or flight) via orientering og å ta en avgjørelse.

– Vi tar utgangspunkt i at man befinner seg i en situasjon hvor man er redd. Hvor redd man er, er subjektivt, og reelt bare for den det gjelder.

– Er det farligere å være naiv enn på alerten?

– Ja, det vil jeg si. Om man er naiv og i komfortsonen uten å være vant med å «skru på knappen», så kan det være farlig, mener Jon Espen.

Han vil derfor få kursdeltakerne til å trene på å tenke over situasjonen man er i, puste, sanse og tolke. Deg som mottaker settes i sentrum – situasjonens alvorlighet avhenger av hvor redd DU er og hvor truet DU føler deg.

– Det kan være grønt, gult eller rødt lys, hvis vi ser for oss et trafikklys.

Jon Espen planlegger fire teknisk-teoretiske økter med mye godt humør hver torsdag i fire uker med oppstart 22. februar 2018. Dette skjer hos ats i Lensmannslia 4. Påmelding i resepsjonen, pris for kurset er kr. 500,- for medlemmer og 800,- for ikke-medlemmer.


TID: Oppstart 22. februar 2018 – torsdager kl 20-21.30
STED: Sal1 i Lensmannslia
HVEM PASSER DET FOR: Alle som ønsker å booste selvtilliten, bli tryggere på seg selv og egne kapasiteter, nysgjerrige mennesker.
DETTE KAN DU FORVENTE: Økt selvtillit, lære å kjenne egne begrensninger og muligheter i pressede situasjoner, innsikt i å tolke faresignaler og velge riktig kamp.
PLASSER: Maksimalt 14

 

Pris: 500,- PÅMELDING HER

 

 

Om dette blir suksess, vil vi gjøre en nivå 2 med thaiboxing og padwork i grupper à 3-4 personer etter dette.